Ürünler

Özel Betonlar

Dekoratif, Renkli Beton
TS EN 206-1 Standardı’na uygun olarak tasarlanmış, değişik renklerde özel pigmentler ilave edilerek üretilen betonlardır. İsteğe uygun farklı renk seçeneklerinde üretilebilir.
Teknik Özellikleri
 • Çevresel Etki Sınıfı: Bütün çevresel etki sınıflarına uygun olarak üretilebilir.
 • Kıvam Sınıfı: TS EN 206-1’de belirtilen kıvam sınıflarına uygun üretilebilir.
 • En Büyük Agrega Tane Büyüklüğü: 11, 12, 22 mm
 • Basınç Dayanım Sınıfı: C 8/10 - C 70/85 arası ürünler.
 • Yoğunluğu: 2300 - 2400 kg/m³
Diğer Özellikleri ve Avantajları
 • Değişik renk seçenekleri ile yapılarda tasarım farklılığı yaratır.
 • Sıva gerektirmeyen yapılarda boya ve boya işçiliği maliyetini azaltır.
 • Dekoratif amaçlıdır.
 • Betona estetik görünüm kazandırır.
Kullanıldığı Yerler
 • Tüm yapı elemanlarında kullanılabilir.
 • Özel mimari tasarımlarda kullanılabilir.
 • Park, bahçe, spor tesisleri, otopark, rekreasyon alanları, havuz platformları, yürüme yolları vb. sosyal amaçlı yapılan imalatlarda kullanılabilir.
Beyaz Çimentolu Beton
TS EN 206-1 Standardı’na uygun olarak tasarlanmış, beyaz çimento kullanılarak beyaz renkli üretilen betondur.
Teknik Özellikleri
 • Çevresel Etki Sınıfı: Bütün çevresel etki sınıflarına uygun olarak üretilebilir.
 • Kıvam Sınıfı: TS EN 206-1’de belirtilen kıvam ve yayılma sınıflarına uygun üretilebilir.
 • En Büyük Agrega Tane Büyüklüğü: 11, 12, 22 mm
 • Basınç Dayanım Sınıfı: C 8/10 - C 70/85 arası ürünler.
 • Birim Hacim Ağırlığı: 2300 - 2400 kg/m³
Diğer Özellikleri Ve Avantajları
 • Beyaz rengi ile yapılarda tasarım farklılığı yaratır.
 • Sıva gerektirmeyen yapılarda boya ve boya işçiliği maliyetini azaltır.
 • Dekoratif amaçlıdır.
 • Betona estetik görünüm kazandırır.
 • Beyaz görünümü dışında normal betondan hiçbir farkı yoktur.
Kullanıldığı Yerler
 • Tüm yapı elemanlarında kullanılabilir.
 • Özel mimari tasarımlarda kullanılabilir.
 • Park, bahçe, spor tesisleri, otopark, rekreasyon alanları, havuz platformları, yürüme yolları vb. sosyal amaçlı yapılan imalatlarda kullanılabilir.
Polipropilen Lifli, Dayanıklı Beton
Standart betonların içerisine polipropilen liflerin eklenmesi ile üretilen betonlardır.
Teknik Özellikleri
 • TS EN 206-1 Standardı kapsamındaki bütün sınıflarda üretilir.
Diğer Özellikleri ve Avantajları
 • Betona eklenen lifler, plastik rötre ve termal rötre çatlaklarının oluşmasını ve oluşan çatlakların büyümesini engeller.
 • Aşınma ve darbelere karşı direnci artırır.
 • Standart betona göre daha az gevrektir.
 • Çekme ve eğilme dayanımı daha yüksektir.
 • Geçirimsizlik özelliği standart betonlara göre daha yüksektir.
 • Yüzeyde tozumayı ve pullanmayı engeller.
 • Terlemeyi kontrol altında tutar.
 • Yüksek sıcaklığa maruz kalan betonun direncini artırır.
Kullanıldığı Yerler
 • Tüm yapı elemanlarında,
 • Titreşimli iş makinalarının çalıştığı fabrikaların zemin betonlarında,
 • Tüm saha betonlarında,
 • Geçirimsizliğin yüksek olması istenilen alanlarda kullanılabilir.
Çelik Lifli Beton
Betonlara çeşitli boyut ve miktarlarda çelik liflerin ilavesiyle üretilen, değişik yükler altında geleneksel betondan farklı davranış ve performans gösteren betondur.
Öneriler
 • Kıvam sınıfını belirlerken, ve-be yöntemi ve sınıfı olarak belirlenmelidir.
 • Yüzeyin düzgünlüğü için vibrasyonlu mastar kullanılmalıdır.
 • Yüzey bitirme işleminden sonra kür uygulanmalıdır.
 • Betonun sertleşme süresi ve dayanım gelişmesi özelliğine bağlı olarak en geç 1-3 gün içinde derz kesimi yapılmalıdır.
Teknik Özellikleri
 • TS EN 206-1 Standardı kapsamındaki C20/25 ve üstü dayanım sınıflarında üretilir.
 • TS 10514/1992 Standardı’na uygun olarak üretilmektedir.
Diğer Özellikleri ve Avantajları
 • Betona esneklik kazandırır. Enerji emme kapasitesi (tokluk) yüksektir.
 • İşlenebilirliği ölçmek için tayin edilen kıvam yöntemlerinden çökme (slump) yöntemi pek uygun olmayıp, en uygun yöntem ve-be yöntemidir.
 • Eğilmede çekme dayanımı normal betonlara göre yüksektir.
 • Yarmada çekme dayanımı normal betonlara göre daha yüksektir.
 • Su yapılarındaki kavitasyon hasarlarına karşı dirençlidir.
 • Yorulma dayanımı normal betona göre yüksektir.
 • Darbe dayanımı yüksektir.
 • Betonda rötreden kaynaklanan çatlak oluşumunu engeller, ilerleme eğilimindeki çatlağın büyümesini önler. Betonda durabiliteyi artırır.
 • Aşınmaya karşı dirençlidir.
 • Daha geniş derz açıklıklarına olanaklıdır.
Kullanıldığı Yerler
 • Benzin istasyonu, otopark, araç parkı gibi dinamik yükler altında kalan zemin betonlarında,
 • Derz istenmeyen zemin betonlarında,
 • Beton yollarda,
 • Fabrika zemin betonlarında,
 • Şap betonlarında,
 • Koruma betonlarında,
 • Soğukhava depolarının zemin betonlarında,
 • Su yapılarında,
 • Açık stok sahaları ve depo zemin betonlarında,
 • Genel olarak tüm zemin ve saha kaplama betonlarında kullanılabilir.
Hafif Beton
Kuru durumdaki yoğunluğu 800-2000 kg/m³ arasında olan betonlardır.
Öneriler
 • Su emme özelliği yüksektir. Bu nedenle, kullanım amacına göre neme karşı yalıtım gerektirebilir.
 • Elastisite modülleri normal ağırlıklı betona göre daha düşüktür. Bu nedenle sünme derecesi göz önünde tutulmalıdır.
 • Aşınmaya karşı dayanıksızdır. Aşınmaya maruz bırakılma durumunda yüzey koruması gerekebilir.
 • Rötreden dolayı çatlama riski daha yüksektir. Çok etkili ve uzun süreli kür gerektirebilir.
Teknik Özellikleri
 • TS EN 206-1 Standardı’na uygundur.
 • Kıvam Sınıfı: TS EN 206-1’e göre S1 - S5 çökme ve F1 - F6 yayılma sınıfları.
 • En Büyük Agrega Tane Büyüklüğü: 11 mm, 16 mm ve 22 mm.
 • Basınç Dayanım Sınıfı: LC 8/9 - LC 35/38 arası ürünler.
 • Yoğunluk sınıfı: D 1,0 ve D 2,0 arasındaki sınıflarda.
Diğer Özellikleri Ve Avantajları
 • Daha düşük enerji ile yerleştirme kolaylığına sahiptir.
 • Yapı yükleri önemli oranda azalır. Yapı elemanlarının boyutlarını azaltarak yapı maliyetinin düşmesine olanak tanır.
 • Isı ve ses yalıtımları yüksektir.
 • Yangın etkisine karşı normal betonlara göre biraz daha dirençlidir.
Kullanıldığı Yerler
 • Yapıya gelen yüklerin azaltılması amacına göre bir çok uygulamada (şap, koruma betonu, tesviye betonu, düşey elemanlar, vs.) kullanılabilir.
 • Isı ve ses yalıtımı gerektiren elemanlarda kullanılabilir.
 • TS EN 206-1 Standardı’na uygun beton kullanımının gerektirdiği yerlerde kullanılabilir (Bkz. Öneriler).
Ağır Beton
TS EN 206-1 Standardı’na göre etüv kurusu birim hacim kütlesi 2600 kg/m³’den büyük olan betonlardır.
Teknik Özellikleri
 • Çevresel Etki Sınıfı: Bütün çevresel etki sınıflarına uygun olarak üretilebilir.
 • Kıvam Sınıfı: TS EN 206-1’de belirtilen kıvam sınıflarına uygun üretilebilir.
 • En Büyük Agrega Tane Büyüklüğü: 22-25 mm
 • Basınç Dayanım Sınıfı: C 8/10 - C 40/50 arası ürünler.
 • Birim Hacim Ağırlığı: 3000-3300 kg/m³
 • Su/Çimento (Eşdeğeri) Oranı: Basınç dayanım sınıflarına göre değişikli gösterebilir.
Diğer Özellikleri ve Avantajları
 • Kullanılan agrega barit agregalarıdır.
 • Ağırlığı nedeniyle kalıp işçiliği ve sağlamlığı göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Taşınması zor ve ayrışmaya müsait olduğundan mümkün olduğunca taşınmayacak şekilde yerleştirilmelidir.
 • Yerleştirme, sıkıştırma ve son bitirme işleminde ağırlığı göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Betonda çatlakların oluşmamasına özen göstermek gerekir.
 • Üretim ve taşımada karıştırıcılar ve taşıyıcılar (transmikser) betonun ağırlığı nedeniyle tam kapasite doldurulmaz.
 • Kullanım amacı ağırlığından çok, radyografi tesislerinde, nükleer santrallerde oluşabilen tehlikeli ışınlardan korunmaktır.
Kullanıldığı Yerler
 • Nükleer santrallerde,
 • Hastanelerde ışın tedavisi yapılan veya röntgen filmleri alınan odaların duvar bölümlerinde kullanılır.
Yüksek Su Geçirgenliğine Sahip, Filtre Özellikli Beton
İçeriğinde ince agrega bulunmayan, yalnızca iri agrega çimento ve suyun belirlenen oranlarda karıştırılmasıyla oluşan boşluklu ve geçirimli malzemedir.
Teknik Özellikleri
 • En büyük agrega tane büyüklüğü: 11 mm, 22mm, 45 mm ve 63 mm olmak üzere farklı tane büyüklüklerinde.
 • Birim hacim kütlesi (taze halde): 1600 – 1800 Kg/m3 arasında değişir.
Diğer Özellikleri Ve Avantajları
 • Santralde üretilerek transmikserlerle taşınır.
 • Geçirimli yapısıyla suyu rahat bir şekilde drene eder.
Kullanıldığı Yerler
 • Halı saha, tenis kortu gibi spor tesislerinde drenaj betonu olarak kullanılır.
 • Oto yıkama, yol kenarları, istinat duvarları vb. çeşitli drenaj gerektiren imalatlarda geçirimlilik sağlama amaçlı kullanılabilir.
Kendiliğinden Yerleşen ve Sıkışan Beton
Kendi ağırlığı ile istenilen kesite homojen bir şekilde yayılabilen, vibrasyonsuz kendiliğinden sıkışabilen, kesitte tam doluluğun sağlanabildiği, yüksek dayanım ve dayanıklılık gibi özellikleriyle yüksek performanslı betondur.
Öneriler
 • Kendiliğinden sıkışma esnasında kalıp yüzeyine, standart betona oranla daha yüksek derecede basınç uygulanacağından özellikle düşey kalıplarda sağlam kalıp iskelesi oluşturulmalıdır.
 • Yüksek akıcılık ve ince granülometrisi nedeniyle sızdırmaz kalıplar kullanılmalıdır.
 • Beton dökümü kesintisiz olmalı, döküm planlaması buna göre yapılmalıdır.
Teknik Özellikleri
 • Çevresel Etki Sınıfı: Bütün Çevresel Etki Sınıfları’na uygun olarak üretilebilir.
 • Kıvam ve Yayılma: Çok yüksek akıcı bir betondur. Serbest yayılma çapı 65 -80cm. aralığındadır.
 • En Büyük Agrega Tane Büyüklüğü: 11, 12 mm.
 • Basınç Dayanım Sınıfı: C 25/30 – C 50/60 arası ürünler.
 • Birim Hacim Ağırlık : 2300-2400 kg/m³
 • Su/Çimento (Eşdeğeri) Oranı: < 0,50
Diğer Özellikleri ve Avantajları
 • Herhangi bir enerji ihtiyacı olmaksızın ağırlığı ile kendiliğinden yerleşme özelliğine sahiptir.
 • Vibrasyon ihtiyacı olmaksızın kendiliğinden sıkışma ve donatıları tamamen sarma yeteneğine sahiptir.
 • Kendiliğinden yerleşme ve sıkışma özelliği ile işçilikten ekonomi sağlar.
 • Ayrışmaya karşı dirençli olup, homojen bir yerleşme ve sıkışma özelliğine sahiptir.
 • Kalıpta dar kesit ve sık donatı engelleri arasından yüksek geçiş yeteneğine sahip olarak, kalıplardaki tüm boşlukları doldurabilir.
 • Çok yüksek kalitede yüzey düzgünlüğü sağlar, yüzey bitirme/düzeltme işlemi gerektirmez.
 • Karmaşık kalıp tasarımları için çok uygundur.
 • Betonun dökülmesi ve yerleştirilmesi hızlı ve kolaydır.
 • Düşük su/çimento oranı ve yüksek ve homojen sıkışma yeteneği ile standart betona göre çok daha yüksek geçirimsizlik özelliğine sahiptir. Bu özelliği ile durabilite avantajı sağlar.
 • Vibrasyon uygulanmadığından gürültüsüz çalışma olanağı sağlar.
 • Yerleştirme ve sıkıştırmanın çok zor olduğu ulaşılmaz kalıplarda mükemmel çözüm sağlar.
Kullanıldığı Yerler
 • Yapı güçlendirme projelerinde,
 • Çok sık donatılı yapı elemanlarında,
 • Vibrasyon uygulamasının pek mümkün olmadığı imalatlarda,
 • Dar kesitli, karmaşık kalıp sistemlerinde,
 • Prekast imalatlarında,
 • Brüt veya estetik desenli yüzey gerekliliği olan mimari amaçlı imalatlarda ve diğer betonarme imalatlarında rahatlıkla kullanılabilir.