Çevre

Sürdürülebilir Çevre ve Yeşil Beton

Sürdürülebilir çevre: Gelecek kuşakların ihtiyaç duyacağı kaynakların varlığını ve kalitesini tehlikeye atmadan, hem bugünün hem de gelecek kuşakların çevresini oluşturan tüm çevresel değerlerin her alanda (sosyal, ekonomik, fizikî vb.) ıslahı, korunması ve geliştirilmesi süreci

Yeşil beton (Green concrete) : Çevre literatüründe yeni bir kavram olan yeşil beton, çevre dostu olan ve endüstriyel kaynaklı atıkların (uçucu kül,mikro silika) da hammadde olarak içersinde kullanıldığı ve bu malzemelerin kullanımıyla daha az çimentonun tüketiminin sağlandığı betona verilen isimdir. Bu sayede çimentonun üretiminde ortaya çıkan emisyon oluşumu ve enerji kullanımının ana ürün betonda azaltılması sağlanmaktadır. Firmamızda 2010 yılında üretilen betonlarda uçucu kül kullanılması ile yılda 88.000 ağaç dikimine eşdeğer 29.000 ton karbon emisyon azaltımı sağlıyoruz.

Bu iki tanıma göre de firmamız, yeşil beton üretimi ile daha az enerji kullanımı ve daha az emisyon oluşumu sağlamakta ve betonun tasarımı aşamasında çevresel duyarlılık göstermekte ve çevre ile ilgili yapmış olduğu çalışmalarla da oluşan çevre risklerini minimuma indirerek sürdürülebilir çevre kapsamında gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmaya çalışmaktadır.