Çevre

Batıbeton ve Çevre

Firmamızda mevcut olan çevre politikaları 2007 de başlatılan ISO14001 ve OHSAS 18001 Entegre Çevre-Sağlık-Güvenlik Yönetim Sistemi çalışmaları çerçevesinde genişletilmiş, tüm hazır beton tesislerimizde risk analizi yapılarak, risk büyüklüklerine göre riskler sıralanarak, risklerin azaltılması ve yok edilmesi ile ilgili çalışmalar sürdürülmüştür. Tüm yasal mevzuat incelenerek, uygunluk değerlendirmeleri yapılmış ve raporlanmış; risk analizleri ile birlikte talimat ve prosedürler oluşturulmuş ve saha yatırımları ile birlikte 2008 yılında belgelendirme denetimi başarı ile sonuçlandırılarak, entegre sistem kapsamında, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi alınmıştır.

Firmamız,
  • Merkezi Ege Bölgesi olan hazır beton üretimi yapan firmalardan ilk ve tek ISO14001 belgesi alan firmadır.
  • Tüm hazır beton tesislerimizde atık yönetim sistemi uygulanmaktadır ve tüm atıklarımızın lisanslı firmalarda geridönüşümü / bertarafı sağlanmaktadır.
  • Tüm hazır beton tesislerimizde beton geri dönüşüm tesisi bulunmakta ve çevreye artan beton atıkları kesinlikle dökülmemektedir. Katı beton atıkları ve çamurları yeniden değerlendirilmekte; yıkama sularımız da tekrar betonda kullanılarak hem çevre kirliliği önlenmekte hem de su tasarrufu sağlanmaktadır.
  • Hazır beton tesislerimizde stok sahası bulunmamakta, kapalı bunkerden hammadde transferi yapılmaktadır ve emisyon oluşabilecek tüm noktalarda jet filtre sistemleri bulunmaktadır. Tüm hazır beton tesislerinde B grubu emisyon izinleri bulunmaktadır.